THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Mai 3, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Baohobacgiang@gmail.com